Polecamy

Polcon 2008

Ogólnopolskie Spotkania Fanów Fantastyki

Anastazja cz. 2

...czy misja się powiedzie?

Anastazja

...po co wiedźmin przybył do Rembertowa?

Poszukiwany, poszukiwana

kto się pokusi na pisanie do Proroka?

Fantazja horrorem: J. Carroll, "Kraina Chichów"

Co może fantazja? Być horrorem?

Warsztatów Pisarskich odsłona trzecia – Stylowa

O słowach w języku i języku w pisaniu...

8 XII 2005: Czas wspiąć się na Wyżyny Pisarstwa – czas rozpocząć Warsztaty!
19 III 2006: Warsztaty pisarskie – odsłona druga, czyli rzecz o Pomyśle i Antycypacji

Przedsłowie.

Kto spojrzy w kalendarz, ten dowie się, że dzisiejsza noc kończy kwiecień, a rozpoczyna maj. Tak się szczęśliwie składa, że właśnie tej nocy – Beltaine, Beltan – Celtowie wylegali tłumnie na łąki, pola i pastwiska, żeby pośród ognisk baraszkować i – spuśćmy tutaj zasłonę milczenia – robić wiele innych rzeczy. Nam już takie igraszki nie przystoją, wszak wraz z ptasią grypą nastała nam ponoć IV RP, ale za to mamy wiele innych zabaw i sposobów, by noc uczcić należycie. I rozważanie stylu pisarskiego nie jest wcale, w mojej opinii, złym pomysłem.

Tytułem wstępu.

Mimo wielu rozczarowań, żywię wciąż nadzieję, że nie jest dla żadnego piszącego tajemnicą, iż w jego fachu język jest sprawą najistotniejszą. Choćby pisał rzeczy najnieprawdopodobniejsze i najbardziej wyszukane, mądre i pociągające, a stylu by nie miał, byłby jak cymbał niebrzmiący albo miedź, która choć pozornie lotów jest najwyższych – nie brzęczy. Oto bowiem czytelnik – czyli ów bóg nieubłagany, niekoniecznie sprawiedliwy i bynajmniej nie łagodny – natknąwszy się na językowość nieudolną a koślawą, szwankującą i nieciekawą, zniechęci się prędko i zaniecha konsumpcji dzieła literackiego, niezależnie od wszelkich innych – jakkolwiek licznych i nęcących – jego walorów.

Zaskakujące jednak, jak wielu parweniuszy – tak, to jest właśnie najdogodniejsze określenie – plącze się wśród piszących pięknie, pośród matactw swoich nie dostrzegając własnej nieudolności. Nosy podnoszą wysoko, oznajmiając wszem i wobec gromkim głosem, iluż to czytelników pochwaliło ich twórczość, podczas gdy tak naprawdę brukają, kalają nikczenimnie godność pisarską i w istocie rzeczy – przynoszą owej godności ujmę bolesną.

Tym oto majestatycznym, cokolwiek patetycznym i złowrogim wstępem chciałbym zainaugurować część trzecią Warsztatów. Roztrząsnąłem już wszechmoc pisarza, rozdeliberowaliśmy się także nad Planowaniem i Antycypacją, oto nadeszła pora na głębsze spojrzenie w tajniki kunsztu literackiego w ścisłym tego słowa znaczeniu.

1. O tym, jaki być język powinien. W moim przekonaniu.

Przede wszystkim, każde zdanie powinno przykuwać uwagę odbiorcy. Nie powinno rozpraszać, ale skupiać; nie odwodzić, lecz przyciągać.

Każdy ciąg wyrazów powinien dowodzić, że piszący wie, co mówi (pisze), i nie słowa rządzą nim, lecz on dzierży władzę nad nimi: ustawiają się kornie w rządku, jak życzy sobie tego ich pan, i nie zawodzą, gdy otrzymują rozkaz zmiany szyku. Każde ma swoje miejsce, ściśle dlań przeznaczone i zaplanowane, i nawet nie śni mu się, by powędrować gdzie indziej. Każde pełni poruczoną funkcję, nie ucieka, nie odwraca się ogonem, nie pokazuje języka. Kolejne wynikają z siebie i tworzą jedną spójną, logiczną całość.
Język winien ukazywać w pełni, że pisarz nim włada w sposób apodyktyczny i nie znoszący sprzeciwu – nie jest niewolnikiem, lecz monarchą, wszechwładnym i roztropnym; nie jest byle księciem, co napatoczył się przypadkiem i rozpaczliwie szuka wyjścia. Jego bogactwo olśniewa, przepych zniewala, budząc jedynie bezbrzeżny mir, podziw i zachwyt.

Taki właśnie musi być styl piszącego. Nie dość, że wszystko mu wolno, to jeszcze jest – podkreślmy to czcionką pogrubioną – jedynym słusznym monarchą milionów słów.

2. O tym, jak dojść do władzy. Bynajmniej nie przez rewolucję.

Słowa tylko czekają, by powstać. Wystarczy im kartka, ołówek i ręka ludzka; zadowolą się otwartym arkuszem notatnika, klawiaturą i palcami. Bredzi i mataczy ten, kto utrzymuje, że "wyrazy mu nie przychodzą do głowy" – bowiem to on musi je przywołać, powołać do bytu, pokazać miejsce rysikiem lub kursorem. Nie wiadomo, gdzie przebywają, gdy nikt ich nie przyzywa; możemy przyjąć, że zamieszkają krainę o wdzięcznej nazwie Nagieł, ażeby właśnie z Nagła przybyć na wołanie pisarza – stawią się niezawodnie, jeśli dostatecznie donośny będzie głos wołającego.

Skoro tylko zaczną napływać, trzeba strzelić batem, krzyknąć i zarządzić. Powoli dobierać. Ważyć. Wielokrotnie, jeśli są niesforne, umiejscawiać je od początku, odwoływać i przywoływać z powrotem. Jeżeli nie podporządkowują się i nie jest się zadowolonym z ich pracy – wyrzucić, wyrugować, wymazać. Nie mieć litości.

Nie bać się ich. Nie chować w sobie lęku. Siąść wygodnie, niczym w majestacie, na niebieskim tronie, z wszelką mocą na łonie, i powiedzieć sobie: "Oto ja przybyłem tam, gdzie nic mnie nie powstrzyma, gdzie wszystko ułoży się dokładnie tak, jak ja tego chcę, znowuż posiadłem wszechwładzę!"

3. O tych, co rządzą nieudolnie. Nie potrafią. A walczą.

Nie ma żałośniejszego widoku niż panujący, który zaciska zęby i usilnie stara się wzbudzić posłuch i postrach. Tacy są owi partacze–parweniusze, co kunsztu nie posiedli i stają na przekór wszelakim zasadom kierującym warsztatem pisarskim. Męczą się i dręczą, i mozolą, żmudnie naginając reguły pisowni i interpunkcji, i stylu, zamiast objąć je w posiadanie. Nie potrafią uczynić owych przepisów strażnikami słów, swoimi namiestnikami. Walczą, choć nie ma po co.

Gdy człowiek walczy z językiem, to i język z nim będzie walczył; i zwycięży język, to pewne.

4. Krainy, nad którymi roztacza się panowanie, różnią się od siebie, a jedna do drugiej niepodobna.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że każdemu piszącemu przysługuje w wielkiej Krainie Pióra i Klawiatury oddzielny styl – osobna enklawa upstrzona tronem o wielkości i wspaniałości jak najadekwatniej dopasowanej do zdolności włodarza; na tym to meblu wolno wymościć sobie gniazdo wedle upodobania. W ten to właśnie sposób styl piszącego zależny jest od zdolności aranżacyjno–przywódczych: dobrać trzeba słowa oraz konstrukcje, które złożą się na całość. Byleby istotnie stylową!

5. Zreasumujmy punkty 1–4, opatrzając je konkluzją.

To pisarz włada słowami, nie one nim; nie ograniczają go w żaden sposób, nigdy i nigdzie, lecz to on potrafi je ograniczyć. Ma świadomość, co pisze, czego używa i jakie będą tego konsekwencje; potrafi spojrzeć na swe twory z perspektywy, skrytykować i obalić je, nie burząc całej konstrukcji. To on dobiera, to on podejmuje każdą decyzję, a wielka jest jego moc: nie zna granic ni kordonów, a to, co jest barierą dla maluczkich – błahostki takie jak zasady rządzące językiem – usługują mu, kłaniając się nisko.

Mniej wzniośle. Mniej wielosłownie. Mniej niezrozumiale.

Od właściwego stylu zależy wszystko.
Przyznam się, że ciężko jest, nawet na potrzeby warsztatowe, napisać coś badziewnego – może więc powstrzymajmy się tymczasowo od przykładów na to, jak pisać nie należy. Jednakowoż aby ukazać, jak (według mnie) pisać należałoby, trzeba wstępnie przerobić temat, który wszystkim wyda się zapewne nużący. Nie dajcie się nabrać! Prawdziwie ważki jest i istotny.

1. Niegołosłowie spójne.

Spójne niegołosłowie – czyli niegołosłowie, które polega na znajomości tego, co spaja. Jak zapewne wielu wiadomo, w języku spajają spójniki – i nimi właśnie teraz się zajmiemy. Tym, którzy uparcie tropią wszystkie moje błędy, nieścisłości i potknięcia, pokazuję język i zrazu uprzedzam, żem sobie pozwolił trochę partykuł czy zaimków w poczet spójników na potrzeby tych Warsztatów policzyć.

(I) Aby, aczkolwiek, albowiem, ale, aliści, aniżeli, ażeby, atoli, azali, aż, bo, bowiem, byle, chociaż, choć, czyli, dlatego, dopóki, dopóty, gdy, gdyby, gdyż, iż, jak (=jeśli, gdy), jakkolwiek (=chociaż, mimo że), jednak, jednakże, jeśli, jeżeli, kiedy, lecz, ledwie (=gdy tylko), mianowicie, ni, nim (=zanim), niźli, podczas, ponieważ, póki, przecież, przeto, skoro, tedy, to (=więc, w takim razie), toteż, tymczasem, więc, wszakże, zaledwie, zanim, zaś, zatem, że.

(II) Ani, albo, bądź, czy, i, lub, ni, oraz, również, także, tudzież.

(III) Chyba że, dlatego że, mimo że, pomimo że, szczególnie że, tylko że, tym bardziej że.

Z żalem właśnie myślę, ileż osób aspirujących do miana "pisarzy" pierwszy raz zdaje sobie sprawę, że język nasz polski obfituje tak bardzo w tę właśnie kategorię wyrazów!

Zapewne zostanę za to stwierdzenie wyśmiany, ale i tak się nań odważę: mianowicie styl pisarski spójnikami stoi. Jeśli w tekście napotkać można li tylko aby, ale, aż, bo, choć, gdy itp., trudno w ogóle o stylu mówić: jest to jakaś marna kompromitacja, skarlenie i w ogóle. Oczywiście nie uchodzi wątpliwości, że należy ostrożnie dozować takie dziwadła jak aliści, atoli, azali, ni, niźli, przeto, tedy, bo brzmią nienaturalnie, podobnie jak kłuć może w narracji mianowicie, aczkolwiek i ażeby. Uważać, stąpać z namysłem!

2. Zdaniowość wyważona.

Każde zdanie ma swój początek (każde) i koniec (koniec). Bogu dzięki jednak, odległość między nimi może być zmieniana dowolnie; zdania można ze sobą łączyć wedle upodobania, swatać i rozmnażać, własne widzimisię czyniąc jedynym słusznym prawem.

[(1)] Oto poszedł do lasu ten, [2] którego nazwano ongiś największym spośród czarowników leśnych, [3] aby przydybać wilka na żałosnym skowyczeniu; [4] albowiem było powiedziane, [5] że gdy wilk zawyje, [6] świat się odmieni i [7] nadejdą wydarzenia, [8] których nikt by się nie spodziewał: straszne i piękne zarazem, przerażające w ogromie nieszczęść, [9] jakie miały zostać zwiastowane.

W powyższym zdaniu udało mi się zawrzeć ledwie dziewięć zdań pomniejszych. Oczywiście, długozdaniowość nie jest pomysłem zawsze najcelniejszym, bo razi swą pretensjonalnością, to jest: przykuwa uwagę. Myślenie, niestety, męczy, a mało kto lubuje się w tym, co męczące; zaś na pewno myśleć trzeba, gdy się czyta zdania bardzo długie i zawiłe.

Dlatego też konieczna jest...

3. Interpunkcyjność przecinista.

Mało której kresce powierzono tak ważną kwestię, jak przecinkowi w języku: on to uporządkowuje, on to dzieli wyrazy sprawiedliwie, segreguje i buduje. Bez niego wszystko runie, a upadek będzie wielki i rozgłośny.

Zawiłe są zasady jego użycia, lecz zarazem logiczne i zaprawdę warto uczynić je swoimi podwładnymi, bo będąc z nimi w komitywie i słuchając ich rad, można wspiąć się na wyżyny kunsztu. Zatem pozwolę sobie uprościć i uprymitywnić reguły, aby stały się odrobinę bardziej przejrzystymi.

Przed spójnikami z grupy [I] (patrz punkt pierwszy, Niegołosłowie Spójne) przecinek wystąpić powinien zazwyczaj.

Poszedł Val do lasu, by pozbierać grzyby, ale wiele grzybków nie odnalazł, gdyż dawno nie padało.
Gdy przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulękł, bowiem Pan był z nim. Był, chociaż należy zaznaczyć, że Val już dawno z tym Panem nie miał do czynienia.
Każdy redaktor Proroka to łachudra, przecież to wiadomo od dawien dawna! A ten ze Strefy zdaje się porządny, lecz gdy człowiek się bliżej z nim pozna, odkrywa jego prawdziwą naturę.
Zobaczyłem redaktora naczelnego; przestraszyłem się bardzo, ale mimo to nie uciekłem.
Jestem człowiekiem–enigmą, a przecież i tak wszyscy mnie kochają!


Jeśli zdanie rozpoczyna się od spójnika z grupy [I], możemy być niemal pewni, że spójnik wystąpi w trakcie zdania.

Gdy zawołałem, czytelnicy Proroka przybiegli.
By pisać, czcij Valaraukara.
Jeśli nie, to się piernicz.
Nim pomyślał, zabił.
Nim zabił, pomyślał.


Przed spójnikami z grupy [II] zazwyczaj nie ma potrzeby stawiania przecinka.

Każdy czytelnik Proroka kocha moje artykuły i nie wyobraża sobie życia bez nich. Czyta je codziennie przed śniadaniem bądź na dobranoc.

Gdy spójniki następują jeden po drugim, zwykle nie ma potrzeby ich rozdzielania. Bywają też spójniki złożone, tak jak te z grupy [III].

Ten artykuł mi się zbytnio nie udał, ale przecież i tak wszyscy go przeczytają, bo choć nie rozumieją, to i tak mnie lubią, tym bardziej że jestem piękny i mądry.

Znana i nawet w słownikach przytaczana jest anegdota o pewnym pisemnym rozkazie wydanym podczas wojny, a dotyczącym losu złapanego szpiega: "Uwolnić nie można powiesić". W zależności od tego, gdzie by się przecinek postawiło, ów człek przeżyje bądź zginie:
(Wersja pierwsza) Uwolnić, nie można powiesić.
(Wersja druga) Uwolnić nie można, powiesić.

Ku przestrodze.

4. Kropność, przecinistość i średniczość.

Kropka. Średnik. Przecinek.

Oto daję ci ten prezent. Strzeż go dobrze.
Oto daję ci ten prezent; strzeż go dobrze.
Oto daję ci ten prezent, strzeż go dobrze.

Dam to tobie, a ty daj jemu.
Dam to tobie; strzeż go dobrze.
Dam to tobie. Idź już stąd.


Oto niech każdy rozważy w głębi duszy to zagadnienie i wyciągnie wniosek należyty.

5. Imiesłowność zamiastczasowniczkowa.

Szedł do domu i śmiał się w duchu, bo myślał o tym, że ona nie wiedziała, co się stanie, gdy dała mu prezent.
Szedł do domu, śmiejąc się, bo myślał o tym, że ona nie wiedziała, co się stanie, dając mu prezent.

Gdy przyszedł do domu, zrozumiał, że wesołość jego była przedwczesna: ona dotarła tam wcześniej i zdemolowała mu sypialnię.
Przyszedłszy do domu, zrozumiał, że wesołość jego była przedwczesna: ona, dotarłszy tam wcześniej, zdemolowała mu sypialnię.


Należy zaznaczyć i podkreślić, że według zasad interpunkcji każdy imiesłów przysłówkowy (czyli, na przykład, śmiejąc, dając, przyszedłszy, dotarłszy) wraz z określeniami musi być wydzielony przecinkiem. Proszę przeanalizować powyższe zdania.

6. Parentetyczność w(y)trącona.

Wielu, jak mniemam, nie zdaje sobie do końca sprawy z istoty pisania. Czynność ta nie polega zazwyczaj na skracaniu wszystkiego do minimum, żeby przekazać tylko telegraficzny skrót, opis, streszczenie; opowiadanie nie jest absolutnie skrótem większej formy. Niczego nie upraszcza.

Jeśli więc dzieci idą do lasu, to las ten rośnie na wzgórzu ongiś zamieszkiwanym przez plemię, które oddawało cześć lipom i nie jadło karczochów we wtorki, a jego drzewa są niemymi świadkami wydarzeń, jakie miały miejsce wiele lat wcześniej, gdy jeszcze Burek szczekał donośnie; jeśli znajdują ścieżkę, to niechybnie wiodła ona już wielu wędrowców buszujących po dzikich gąszczach – być może także wielu zaprowadziła do chatki pustelnika, co w wieku lat dwudziestu zobaczył księżyc i zdało mu się, że jest wilkiem... Rzecz jasna nie zawsze jest czas i okazja na to, by puszczać wodze fantazji. Ale częstokroć warto.

Tym, którzy istoty powyższej bujdy nie pojęli, oświadczam: nie jednym ciągiem opowieści żyje czytelnik. Gdy pocznę pisać historię kapłanki kapłaniącej na kapłańskiej wyspie, nie ograniczę się do suchego opisania, jak bardzo owa kapłanka jest nieszczęśliwa (przecie kapłanki zawsze są nieszczęśliwe), lecz pozwolę sobie także rozwinąć historię wyspy, jej mieszkańców, kultu, oraz zastanowić się, dlaczego tak właściwie pośrodku lasu jest polana i do czego służył ten kamienny stół, na który opada leśny strumyk.

Jeżeli wiemy, iż opowiadanie nasze traktować będzie o przerażającym zamku zamieszkiwanym przez tajemniczego hrabiego, czyż będziemy pisać tylko o nieszczęsnym magnacie i jego posiadłości? Zaprawdę powiadam: dwakroć ciekawiej będzie, jeśliby się jednocześnie opowiedziało historię pewnego przybysza, co dziesięć lat temu dostał się tam i po roku odprawiono jego pogrzeb, nie odnalazłszy ciała. Drobny zabieg, nazywający się czasem reminiscencją, czyli spojrzeniem w przeszłość, potrafi zdziałać cuda, gdy jest przeprowadzony odpowiednio. Podobnie dzieje się, kiedy opowiada się dwa równolegle biegnące wątki; dajmy na to: hrabia przechadza się w księżycową noc po swoim zamku, a tymczasem paręset kilometrów dalej pewien jeździec galopuje na koniu, szukając... (tak dalej, tak dalej).

7. Trójgwiezdność liniowa.

Zaskakującym mnie wciąż i wciąż elementem w opowiadaniach są wszelkie formy trójgwiazdek przerywnikowych. Oto jedna scena zostaje ukazana, jako tako opowiedziana, i ni stąd, ni zowąd pojawia się znak ***, zwiastujący nastanie obrazu kolejnego, odrębnego w czasie i przestrzeni.

W zasadzie nie mam wiele do powiedzenia na ten temat i punkt siódmy części drugiej trzeciej odsłony Warsztatów można uznać za myśl, która po prostu sobie przyszła do głowy i zażądała kategorycznego zapisania.

8. Błahość przepospolita.

Stylowe nie jest w żadnym razie to, co nazywam "błaszeniem się": pisanie tego, co wszyscy wiedzą aż za dobrze, w formie, którą wszyscy znają doskonale. Posłużę się przykładem: "Harry Potter mieszkał tego lata w domu swojej rodziny, która nie lubiła czarów; pewnego dnia zszedł na dół, zjadł śniadanie i wyszedł z domu. Idąc ulicą, natknął się na...". Och, doprawdy, nawet nie chce mi się tym przykładem zajmować, taki on prostacki. Zamiast takiego smętnego opisu należy po prostu przeprowadzić coś, czego czytelnik nie wie i co nie jest tak łatwe do przewidzenia. Najprościej rozpocząć od paru słów jak się tego dnia Voldemort miewa.
Warto zauważyć, że tak właśnie dzieje się na początku Harry'ego Pottera i Czary Ognia, gdzie jesteśmy świadkami morderstwa, czy Księcia Półkrwi, gdzie Knot przedstawia nowego ministra magii, a Narcyza Malfoy wypłakuje się Snape'owi. Dopiero potem raczeni jesteśmy kolejnym fragmentem Privet Drive Story.
Nie, nie będzie wzniosłego końca; dość już było wzniosłego rozpoczęcia. Ani konkluzji. Po prostu.

Idźcie na cały świat i życzę powodzenia w pisaniu, i przysyłajcie więcej tekstów, bo coś ostatnio mało ich dostaję.


Valaraukar
30.04.2006, 20:30

Myślodsiewnia

Pseudonim
Twoja myśl

matar_wr

<a href= http://index1.dteill.com >hondavacummlines</a> <a href= http://index2.dteill.com >female herpes pictures</a> <a href= http://index3.dteill.com >omarion wifey</a> <a href= http://index4.dteill.com >massachusetts high school basketball scores</a> <a href= http://index5.dteill.com >ladybug lifecycle printout</a> <a href= http://index1.jillof.com >2nd class of creditors bankruptcy chapter 13</a> <a href= http://index2.jillof.com >holistic massage and wellness clinic davie fl</a> <a href= http://index3.jillof.com >williamstown mass acutes rain fall</a> <a href= http://index4.jillof.com >college girl orges</a> <a href= http://index5.jillof.com >gilmore girls official website</a>

29.07.2008, 10:22
matar_wr

<a href= http://index1.dteill.com >hondavacummlines</a> <a href= http://index2.dteill.com >female herpes pictures</a> <a href= http://index3.dteill.com >omarion wifey</a> <a href= http://index4.dteill.com >massachusetts high school basketball scores</a> <a href= http://index5.dteill.com >ladybug lifecycle printout</a> <a href= http://index1.jillof.com >2nd class of creditors bankruptcy chapter 13</a> <a href= http://index2.jillof.com >holistic massage and wellness clinic davie fl</a> <a href= http://index3.jillof.com >williamstown mass acutes rain fall</a> <a href= http://index4.jillof.com >college girl orges</a> <a href= http://index5.jillof.com >gilmore girls official website</a>

29.07.2008, 10:22
matar_wr

<a href= http://index1.dteill.com >hondavacummlines</a> <a href= http://index2.dteill.com >female herpes pictures</a> <a href= http://index3.dteill.com >omarion wifey</a> <a href= http://index4.dteill.com >massachusetts high school basketball scores</a> <a href= http://index5.dteill.com >ladybug lifecycle printout</a> <a href= http://index1.jillof.com >2nd class of creditors bankruptcy chapter 13</a> <a href= http://index2.jillof.com >holistic massage and wellness clinic davie fl</a> <a href= http://index3.jillof.com >williamstown mass acutes rain fall</a> <a href= http://index4.jillof.com >college girl orges</a> <a href= http://index5.jillof.com >gilmore girls official website</a>

29.07.2008, 10:22
matar_dv

<a href= http://index3.berezo.com >pickerington lady tigers basketball camp</a> <a href= http://index5.berezo.com >vintage fendi</a> <a href= http://index2.berezo.com >flower girl tee shirt</a> <a href= http://index1.berezo.com >under butt</a> <a href= http://index4.berezo.com >essexhomessoutheast</a>

8.07.2008, 20:56
matar_dv

<a href= http://index3.berezo.com >pickerington lady tigers basketball camp</a> <a href= http://index5.berezo.com >vintage fendi</a> <a href= http://index2.berezo.com >flower girl tee shirt</a> <a href= http://index1.berezo.com >under butt</a> <a href= http://index4.berezo.com >essexhomessoutheast</a>

8.07.2008, 20:56
matar_yr

<a href= http://index3.epipog.com >top grossing movies of 2005</a> <a href= http://index1.epipog.com >what self absorbed briton was the subject of a documentary titled tantrums and tiaras</a> <a href= http://index2.epipog.com >simple spanking stories</a> <a href= http://index4.epipog.com >georgia woman of achievement</a> <a href= http://index5.epipog.com >nassau collisuem</a>

4.07.2008, 04:29
download free free screensaver screensaver

<a href=http://groups.google.com/group/vickie9284ylzw/web/beach-myrtle-news-paper>beach myrtle news paper</a> [url=http://groups.google.com/group/vickie9284ylzw/web/beach-myrtle-news-paper]beach myrtle news paper[/url] http://groups.google.com/group/vickie9284ylzw/web/beach-myrtle-news-paper [url=http://groups.google.com/group/aiken6846glezdw/web/3d-abstract-free-screensaver]3d abstract free screensaver[/url] http://groups.google.com/group/aiken6846glezdw/web/3d-abstract-free-screensaver <a href=http://groups.google.com/group/aiken6846glezdw/web/3d-abstract-free-screensaver>3d abstract free screensaver</a> <a href=http://groups.google.com/group/vickie9284ylzw/web/beach-italian-myrtle-restaurant-3>beach italian myrtle restaurant</a> [url=http://groups.google.com/group/vickie9284ylzw/web/beach-italian-myrtle-restaurant-3]beach italian myrtle restaurant[/url] http://groups.google.com/group/vickie9284ylzw/web/beach-italian-myrtle-restaurant-3 http://groups.google.com/group/laura5241ecqi/web/loan-refinancing-xxasdf [url=http://groups.google.com/group/laura5241ecqi/web/loan-refinancing-xxasdf]loan refinancing xxasdf[/url] <a href=http://groups.google.com/group/laura5241ecqi/web/loan-refinancing-xxasdf>loan refinancing xxasdf</a> http://groups.google.com/group/diego5812uvobi/web/movie-north-star-theater [url=http://groups.google.com/group/diego5812uvobi/web/movie-north-star-theater]movie north star theater[/url] <a href=http://groups.google.com/group/diego5812uvobi/web/movie-north-star-theater>movie north star theater</a>

17.02.2008, 22:20
Terminate credit card debt

Cool site!! thanks!!! <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Terminate-credit-card-debt ">Terminate credit card debt</a> Bankruptcy credit card offer <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Bankruptcy-credit-card-offer ">Bankruptcy credit card offer</a> Credit card debt statistics <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-debt-statistics ">Credit card debt statistics</a> Instant approval credit card offers <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Instant-approval-credit-card-offers ">Instant approval credit card offers</a> Line instant approval credit card offers <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Line-instant-approval-credit-card-offers ">Line instant approval credit card offers</a> Reward credit card offer <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Reward-credit-card-offer ">Reward credit card offer</a> Consumer credit card help through credit counseling and debt <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Consumer-credit-card-help-through-credit-counseling-and-debt ">Consumer credit card help through credit counseling and debt</a> Statue of limitations on credit card debt <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Statue-of-limitations-on-credit-card-debt ">Statue of limitations on credit card debt</a> Canadian credit card offer <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Canadian-credit-card-offer ">Canadian credit card offer</a> Credit card debt calculator <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-debt-calculator ">Credit card debt calculator</a> Introductory offer credit card <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Introductory-offer-credit-card ">Introductory offer credit card</a> Free cell phone offers without using a credit card <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Free-cell-phone-offers-without-using-a-credit-card ">Free cell phone offers without using a credit card</a> West marine credit card product boat offers <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=West-marine-credit-card-product-boat-offers ">West marine credit card product boat offers</a> Consolidate credit card debt <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Consolidate-credit-card-debt ">Consolidate credit card debt</a> Card credit interest offer zero <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Card-credit-interest-offer-zero ">Card credit interest offer zero</a> Card credit disney offer <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Card-credit-disney-offer ">Card credit disney offer</a> Credit card debt help <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-debt-help ">Credit card debt help</a> Ranked credit card offers <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Ranked-credit-card-offers ">Ranked credit card offers</a> Citibank credit card offer <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Citibank-credit-card-offer ">Citibank credit card offer</a> Who offers secured credit cards <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Who-offers-secured-credit-cards ">Who offers secured credit cards</a> Stop credit card debt <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Stop-credit-card-debt ">Stop credit card debt</a> Discover credit card offers <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Discover-credit-card-offers ">Discover credit card offers</a> Average credit card debt <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Average-credit-card-debt ">Average credit card debt</a> Student credit card offer <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Student-credit-card-offer ">Student credit card offer</a> Alaska airline credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Alaska-airline-credit-card-application ">Alaska airline credit card application</a> Home depot credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Home-depot-credit-card-application ">Home depot credit card application</a> Amex credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Amex-credit-card-application ">Amex credit card application</a> Canadian credit card applications online instant approval <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Canadian-credit-card-applications-online---instant-approval ">Canadian credit card applications online instant approval</a> No application fee credit card <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=No-application-fee-credit-card ">No application fee credit card</a> Tesco credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Tesco-credit-card-application ">Tesco credit card application</a> Bank one jp morgan chase credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Bank-one-jp-morgan-chase-credit-card-application ">Bank one jp morgan chase credit card application</a> Free online credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Free-online-credit-card-application ">Free online credit card application</a> Airline credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Airline-credit-card-application ">Airline credit card application</a> Instant response for credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Instant-response-for-credit-card-application ">Instant response for credit card application</a> Credit card processing application integration <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-processing-application-integration ">Credit card processing application integration</a> Credit card instant application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-instant-application ">Credit card instant application</a> Credit card application uk <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-application-uk ">Credit card application uk</a> Prepaid credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Prepaid-credit-card-application ">Prepaid credit card application</a> Credit card application approved with false ssn <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Credit-card-application-approved-with-false-ssn ">Credit card application approved with false ssn</a> Printable credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Printable-credit-card-application ">Printable credit card application</a> Online application visa credit card <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Online-application-visa-credit-card ">Online application visa credit card</a> Unsecured credit card applications <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Unsecured-credit-card-applications ">Unsecured credit card applications</a> Capital one zero apr credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Capital-one-zero-apr-credit-card-application ">Capital one zero apr credit card application</a> Application aspen card credit <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Application-aspen-card-credit ">Application aspen card credit</a> Online credit card application uk <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Online-credit-card-application-uk ">Online credit card application uk</a> Application capital card credit one secured <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Application-capital-card-credit-one-secured ">Application capital card credit one secured</a> Capital one secured credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Capital-one-secured-credit-card-application ">Capital one secured credit card application</a> Application capital card credit one status <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Application-capital-card-credit-one-status ">Application capital card credit one status</a> Online credit card application for bad credit <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Online-credit-card-application-for-bad-credit ">Online credit card application for bad credit</a> Apply for a fleet zero interest credit card application <a href="http://www.iberocomunicacion.org/news/news.php?blog=credit&name=Apply-for-a-fleet-zero-interest-credit-card-application ">Apply for a fleet zero interest credit card application</a>

26.10.2007, 01:09
http://clogmakeup.blogspot.com

<a href="http://clogmakeup.blogspot.com/">http://clogmakeup.blogspot.com</a> | [url=http://clogmakeup.blogspot.com/]http://clogmakeup.blogspot.com[/url] | <a href="http://contriveshaw.blogspot.com/">http://contriveshaw.blogspot.com</a> | [url=http://contriveshaw.blogspot.com/]http://contriveshaw.blogspot.com[/url] | <a href="http://cranfordinfantryman.blogspot.com/">http://cranfordinfantryman.blogspot.com</a> | [url=http://cranfordinfantryman.blogspot.com/]http://cranfordinfantryman.blogspot.com[/url] | <a href="http://contrastgoggle.blogspot.com/">http://contrastgoggle.blogspot.com</a> | [url=http://contrastgoggle.blogspot.com/]http://contrastgoggle.blogspot.com[/url] | <a href="http://hundredplacenta.blogspot.com/">http://hundredplacenta.blogspot.com</a> | [url=http://hundredplacenta.blogspot.com/]http://hundredplacenta.blogspot.com[/url] | huytbaxifc | <a href="http://amalgamhypothalamic.blogspot.com/">http://amalgamhypothalamic.blogspot.com</a> | [url=http://amalgamhypothalamic.blogspot.com/]http://amalgamhypothalamic.blogspot.com[/url] | <a href="http://decomposevertigo.blogspot.com/">http://decomposevertigo.blogspot.com</a> | [url=http://decomposevertigo.blogspot.com/]http://decomposevertigo.blogspot.com[/url] | <a href="http://godwinrectify.blogspot.com/">http://godwinrectify.blogspot.com</a> | [url=http://godwinrectify.blogspot.com/]http://godwinrectify.blogspot.com[/url] | <a href="http://aerobacterchine.blogspot.com/">http://aerobacterchine.blogspot.com</a> | [url=http://aerobacterchine.blogspot.com/]http://aerobacterchine.blogspot.com[/url] | <a href="http://aldermenturbojet.blogspot.com/">http://aldermenturbojet.blogspot.com</a> | [url=http://aldermenturbojet.blogspot.com/]http://aldermenturbojet.blogspot.com[/url] | http://contriveshaw.blogspot.com

26.08.2007, 20:34
EdLPaFuX

s0TUpn hi jonsf!

24.06.2007, 19:34